Moderna Byggmetoder AB - markentreprenader, markanläggning, trädgårdsanläggning, parkanläggning, tomtplanering, gårdsrenovering, finplanering.

Total markentreprenad och markanläggning - trädgårdsanläggning bestående av gårdsuppbyggnad och finplanering på betongbjälklag. Gångarna är kantade av storgatsten. Entréer och uteplatser är belagda med betongmarksten och smågatsten

Moderna Byggmetoder AB utför med yrkesskicklighet och fackkunskap som
bygger på mångårig erfarenhet i kombination med kontinuerlig fortbildning,
både stora och små markentreprenader inom alla typer av markanläggning
och finplanering - trädgårdsanläggning.

Vi utför: totala gårdsrenoveringar / markanläggning / trädgårdsanläggning /
parkanläggning / tomtplanering / finplanering / stensättning / plattläggning /
grundläggning / formsättning / armering / gjutning / tätskiktsarbeten / dräneringsarbeten / va-arbeten / ledningsarbeten / asfaltering /

Våra uppdragsgivare består av byggentreprenörer som Skanska, Peab, NCC, Viktor Hansson AB, samt av bostadsrättsföreningar, fastighetsföretag, fastighetsförvaltare och kommuner, liksom av privatpersoner med egen villaträdgård som antingen behöver nyanläggas eller rustas upp.

Mikael Johansson & Roger Skogqvist / Moderna Byggmetoder AB
Färdigställd markanläggning - trädgårdsanläggning vid idrottshall i Jakobsberg

Färdigställd markanläggning och trädgårdsanläggning i Gamla Filmstaden i Solna
Trädgårdsanläggning, finplanering privatträdgårdar
Total markentreprenad med markuppbyggnad och finplanering i Gamla Filmstaden i Solna!

Markentreprenader - Markanläggning - Trädgårdsanläggning
Moderna Byggmetoder AB © 2014
Gårdsrenoveringar - Parkanläggning - Tomtplanering